Interventie

Telefonische permanentie

Deze is beschikbaar, elke dag van de week en 24 u op 24 u.

Een veearts zal uw oproep beantwoorden en zal eveneens beoordelen of  de komst van een veearts ter plaatse noodzakelijk is.

Men zal u inlichten welke handelingen in afwachting dienen uitgevoerd te worden.

Verplaatsing

Een spoeddierenarts zal zo snel mogelijk ter plaatse komen, rekening houdend met de medische urgentie en de reeds vroegere oproepen.

In afwachting van de komst van de veearts:

  • Breng het dier in een rustig omgeving
  • Volg de richtlijnen die de veearts via de telefoon
    heeft medegedeeld.
  • kent u het gewicht van uw huisdier niet?  weeg het dier met uw personenweegschaal of met uw  eukenweegschaal (katje, puppy).
  • Geen enkel medicament toedienen zonder het advies van de veearts.

Raadpleging

De dierenarts komt ter plaatse om uw dier te onderzoeken.

Onze dierenartsen beschikken over de modernste
apparatuur en innovatieve behandelingen om uw dier de best passende zorg te bieden.

Zo nodig kan een volledig bloedonderzoek onmiddellijk uitgevoerd worden. De resultaten zijn na 1 minuut al beschikbaar.

Sommige ingrepen ( wondhechtingen, drainage van
abces) dienen onder anesthesie te gebeuren. Wij
beschikken over het nodige steriele materiaal om die ter plaatse uit te voeren, en gebruiken we protocollen die zijn aangepast aan noodsituaties thuis.

 

Na de Raadpeging

De dierenarts maakt een verslag van alle toegediende zorgen. Het verslag wordt naar de dierenarts van uw keuze, gestuurd. U krijgt een kopie via mail.

Uw behandelende dierenarts wordt daarom vóór de opening van zijn kantoor op de hoogte gebracht van de behandeling die tijdens onze interventie is uitgevoerd en van de resultaten van de aanvullende onderzoeken die zijn uitgevoerd.

Eventuele opname in het ziekenhuis

Sommige spoedgevallen kunnen niet aan huis behandeld worden en een opname in het ziekenhuis is noodzakelijk. Dit dient slechts in 7% van de gevallen te gebeuren.

Zo nodig vervoeren wij uw gezelschapsdier naar de dichtstbijzijnde dierenkliniek.

Maakt u zich zorgen over de toestand van uw huisdier?

Bel ons op